<![CDATA[YYC原億昌機械股份有限公司]]> http://www.yycdrives.com/chinese Mon, 7 May 2018 16:43:25 +0800 3600 News update(2018/Oct/9 18:24:40) http://www.yycdrives.com/chinese/supplier_news.html News update (2018/Oct/9 18:24:40) news Tue, 9 Oct 2018 18:24:40 +0800 <![CDATA[齒條 齒條目錄 ()(2018/Nov/14 14:50:47)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Content-of-Racks--.html

(2018/Nov/14 14:50:47)]]>
Wed, 14 Nov 2018 14:50:47 +0800
<![CDATA[齒條 齒條型號說明 ()(2018/Nov/14 14:52:30)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Rack-Code-Instruction--.html  

(2018/Nov/14 14:52:30)]]>
Wed, 14 Nov 2018 14:52:30 +0800
<![CDATA[齒條 齒條安裝手冊 ()(2018/Nov/14 15:08:41)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Instruction-of-Rack-Assembly-Steps-.html

 

 

(2018/Nov/14 15:08:41)]]>
Wed, 14 Nov 2018 15:08:41 +0800
<![CDATA[齒條 CSTGH-DIN5 直齒齒研齒條 ()(2018/Nov/14 14:05:34)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSTGH-Q5--.html 品質等級 DIN 5 

系列 CSTGH-DIN5 直齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研
室溫在攝氏25°為準

總齒距誤差GTf /1000 ≦0.026 mm

型號與規格:

CSTGH02010-Q5 24*24*1005.31L*M2

CSTGH03010-Q5 29*29*1017.88L*M3

CSTGH04010-Q5 39*39*1005.31L*M4

CSTGH05010-Q5 49*39*1005.31L*M5

 

 

(2018/Nov/14 14:05:34)]]>
Wed, 14 Nov 2018 14:05:34 +0800
<![CDATA[齒條 CSTGH-Q6 直齒齒研齒條 ()(2018/Apr/27 11:11:33)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSTGH-Q6--.html 品質等級 DIN 6

系列 CSTGH-Q6 直齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.036 mm
GTf /2000 ≦0.047 mm ( ≦0.024/1000 mm)

型號與規格:

CSTGH01510-Q6 17*17*999.03L*M1.5

CSTGH02010-Q6 24*24*1005.31L*M2

CSTGH02020-Q6 24*24*2010.62L*M2

CSTGH03010-Q6 29*29*1017.88L*M3

CSTGH03020-Q6 29*29*2035.75L*M3

CSTGH04010-Q6 39*39*1005.31L*M4

CSTGH04020-Q6 39*39*2010.62L*M4

CSTGH05010-Q6 49*39*1005.31L*M5

CSTGH05020-Q6 49*39*2010.62L*M5

CSTGH06010-Q6 59*49*1017.88L*M6

CSTGH06020-Q6 59*49*2035.75L*M6

CSTGH08010-Q6 79*79*1005.31L*M8

CSTGH08020-Q6 79*79*2010.61L*M8

CSTGH10010-Q6 99*99*1005.31L*M10

CSTGH12010-Q6 120*120*1017.88L*M12

 

 

CSTGHT-Q6 直齒齒研齒條

(2018/Apr/27 11:11:33)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:11:33 +0800
<![CDATA[齒條 CSTGH-Q7 直齒齒研齒條 ()(2018/Apr/27 11:12:35)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSTGH-Q7--.html 品質等級 DIN 7

系列 CSTGH-Q7 直齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.048 mm
GTf /2000 ≦0.062 mm ( ≦0.034/1000 mm)

型號與規格:

CSTGH01510-Q7 17*17*999.03L*M1.5

CSTGH02010-Q7 24*24*1005.31L*M2

CSTGH02020-Q7 24*24*2010.62L*M2

CSTGH03010-Q7 29*29*1017.88L*M3

CSTGH03020-Q7 29*29*2035.75L*M3

CSTGH04010-Q7 39*39*1005.31L*M4

CSTGH04020-Q7 39*39*2010.62L*M4

CSTGH05010-Q7 49*39*1005.31L*M5

CSTGH05020-Q7 49*39*2010.62L*M5

CSTGH06010-Q7 59*49*1017.88L*M6

CSTGH06020-Q7 59*49*2035.75L*M6

CSTGH08010-Q7 79*79*1005.31L*M8

CSTGH08020-Q7 79*79*2010.61L*M8

CSTGH10010-Q7 99*99*1005.31L*M10

CSTGH12010-Q7 120*120*1017.88L*M12

 

CSTGH-Q7 直齒齒研齒條

(2018/Apr/27 11:12:35)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:12:35 +0800
<![CDATA[齒條 CSTM-Q8 直齒精銑齒條 ()(2018/Apr/27 11:13:13)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSTM-Q8--.html 品質等級 DIN 8

系列 CSTM-Q8 直齒精铣齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 10~12°


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.06 mm
GTf /2000 ≦0.08 mm

型號與規格:

CSTM01510-Q8 17*17*999.03L*M1.5

CSTM02010-Q8 25*24*1005.31L*M2

CSTM02020-Q8 25*24*2010.62L*M2

CSTM03010-Q8 30*29*1017.88L*M3

CSTM03020-Q8 30*29*2035.75L*M3

CSTM04010-Q8 40*39*1005.31L*M4

CSTM04020-Q8 40*39*2010.62L*M4

CSTM05010-Q8 49*39*1005.31L*M5

CSTM05020-Q8 49*39*2010.62L*M5

CSTM06010-Q8 59*49*1017.88L*M6

CSTM06020-Q8 59*49*2035.75L*M6

CSTM08010-Q8 79*79*1005.31L*M8

CSTM08020-Q8 79*79*2010.61L*M8

CSTM10010-Q8 99*99*1005.31L*M10

CSTM12010-Q8 120*120*1017.88L*M12

CSTM-Q8 直齒精铣齒條

(2018/Apr/27 11:13:13)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:13:13 +0800
<![CDATA[齒條 CSTMQ-Q8 直齒調質齒條 ()(2018/Apr/27 11:13:59)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSTMQ-Q8--.html 品質等級 DIN 8

系列 CSTMQ-Q8 直齒調質齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 18~20°


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.06 mm
GTf /2000 ≦0.08 mm

型號與規格:

CSTMQ01510-Q8 17*17*999.03L*M1.5

CSTMQ02010-Q8 25*24*1005.31L*M2

CSTMQ02020-Q8 25*24*2010.62L*M2

CSTMQ03010-Q8 30*29*1017.88L*M3

CSTMQ03020-Q8 30*29*2035.75L*M3

CSTMQ04010-Q8 40*39*1005.31L*M4

CSTMQ04020-Q8 40*39*2010.62L*M4

CSTMQ05010-Q8 49*39*1005.31L*M5

CSTMQ05020-Q8 49*39*2010.62L*M5

CSTMQ06010-Q8 59*49*1017.88L*M6

CSTMQ06020-Q8 59*49*2035.75L*M6

CSTMQ08010-Q8 79*79*1005.31L*M8

CSTMQ08020-Q8 79*79*2010.61L*M8

CSTMQ10010-Q8 99*99*1005.31L*M10

CSTMQ12010-Q8 120*120*1017.88L*M12

CSTMQ-Q8 直齒調質齒條

(2018/Apr/27 11:13:59)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:13:59 +0800
<![CDATA[齒條 CSTMH-Q10 直齒硬化齒條 ()(2018/Apr/27 11:14:31)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSTMH-Q10--.html 品質等級 DIN 10

系列 CSTMH-Q10 直齒調質齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 50~55°

高週波後,側面有黑痕,可另增表面處理(噴砂、磷酸鹽、表面
研磨)以美化表面。


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.15 mm


型號與規格:

CSTMH01510-Q10 17*17*999.03L*M1.5

CSTMH02010-Q10 24*24*1005.31L*M2

CSTMH02020-Q10 24*24*2010.62L*M2

CSTMH03010-Q10 29*29*1017.88L*M3

CSTMH03020-Q10 29*29*2035.75L*M3

CSTMH04010-Q10 39*39*1005.31L*M4

CSTMH04020-Q10 39*39*2010.62L*M4

CSTMH05010-Q10 49*39*1005.31L*M5

CSTMH05020-Q10 49*39*2010.62L*M5

CSTMH06010-Q10 59*49*1017.88L*M6

CSTMH06020-Q10 59*49*2035.75L*M6

CSTMH08010-Q10 79*79*1005.31L*M8

CSTMH10010-Q10 99*99*1005.31L*M10

 

CSTMH-Q10 直齒硬化齒條

(2018/Apr/27 11:14:31)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:14:31 +0800
<![CDATA[齒條 CHTGH-DIN5 斜齒齒研齒條 ()(2018/Nov/14 14:15:06)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHTGH-Q5--.html 品質等級 DIN 5


系列 CHTGH-DIN5 斜齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研
室溫在攝氏25°為準

總齒距誤差 / Total Pitch Error :
GTf /1000 ≦0.026 mm

型號與規格:

CHTGH02010-Q5 24*24*1000L*M2

CHTGH03010-Q5 29*29*1000L*M3

CHTGH04010-Q5 39*39*1000L*M4

CHTGH05010-Q5 49*39*1000L*M5

 

(2018/Nov/14 14:15:06)]]>
Wed, 14 Nov 2018 14:15:06 +0800
<![CDATA[齒條 CHTGH-DIN6 斜齒齒研齒條 ()(2018/Nov/14 14:19:15)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHTGH-Q6--.html 品質等級 DIN 6

系列 CHTGH-Q6 斜齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.036 mm
GTf /2000 ≦0.047 mm ( ≦0.024/1000 mm)

型號與規格:

CHTGH01510-Q6 17*17*1000L*M1.5

CHTGH02010-Q6 24*24*1000L*M2

CHTGH02020-Q6 24*24*2000L*M2

CHTGH03010-Q6 29*29*1000L*M3

CHTGH03020-Q6 29*29*2000L*M3

CHTGH04010-Q6 39*39*1000L*M4

CHTGH04020-Q6 39*39*2000L*M4

CHTGH05010-Q6 49*39*1000L*M5

CHTGH05020-Q6 49*39*2000L*M5

CHTGH06010-Q6 59*49*1000L*M6

CHTGH06020-Q6 59*49*2000L*M6

CHTGH08010-Q6 79*79*960L*M8

CHTGH08020-Q6 79*79*1920L*M8

CHTGH10010-Q6 99*99*1000L*M10

CHTGH12010-Q6 120*120*1000L*M12

 

(2018/Nov/14 14:19:15)]]>
Wed, 14 Nov 2018 14:19:15 +0800
<![CDATA[齒條 MHTG-DIN7 斜齒齒研齒條 ()(2018/Nov/14 16:09:24)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHTGH-Q7--.html 品質等級 DIN 7

材料 SCM440
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 10~12°
四面研磨與齒研

總齒距誤差/Total Pitch Error:
Fp /1000 ≦ 0.048 mm
Fp /2000 ≦ 0.062 mm ( ≦ 0.034/1000 mm)

型號與規格:

MHTG01510-DIN7 17*17*1000L*M1.5

MHTG02010-DIN7 24*24*1000L*M2

MHTG02020-DIN7 24*24*2000L*M2

MHTG03010-DIN7 29*29*1000L*M3

MHTG03020-DIN7 29*29*2000L*M3

MHTG04010-DIN7 39*39*1000L*M4

MHTG04020-DIN7 39*39*2000L*M4

MHTG05010-DIN7 49*39*1000L*M5

MHTG05020-DIN7 49*39*2000L*M5

MHTG06010-DIN7 59*49*1000L*M6

MHTG06020-DIN7 59*49*2000L*M6

MHTG08010-DIN7 79*79*960L*M8

MHTG08020-DIN7 79*79*1920L*M8

MHTG10010-DIN7 99*99*1000L*M10

MHTG12010-DIN7 120*120*1000L*M12

 

 

(2018/Nov/14 16:09:24)]]>
Wed, 14 Nov 2018 16:09:24 +0800
<![CDATA[齒條 CHTM-DIN8 斜齒精銑齒條 ()(2018/Nov/14 14:33:36)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHTM-Q8--.html 品質等級 DIN 8

系列 CHTM-DIN8 斜齒精铣齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 10~12°


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.06 mm
GTf /2000 ≦0.08 mm

型號與規格:

CHTM01510-Q8 17*17*1000L*M1.5

CHTM02010-Q8 25*24*1000L*M2

CHTM02020-Q8 25*24*2000L*M2

CHTM03010-Q8 30*29*1000L*M3

CHTM03020-Q8 30*29*2000L*M3

CHTM04010-Q8 40*39*1000L*M4

CHTM04020-Q8 40*39*2000L*M4

CHTM05010-Q8 49*39*1000L*M5

CHTM05020-Q8 49*39*2000L*M5

CHTM06010-Q8 59*49*1000L*M6

CHTM06020-Q8 59*49*2000L*M6

CHTM08010-Q8 79*79*1000L*M8

CHTM08020-Q8 79*79*2000L*M8

CHTM10010-Q8 99*99*1000L*M10

 

(2018/Nov/14 14:33:36)]]>
Wed, 14 Nov 2018 14:33:36 +0800
<![CDATA[齒條 CHTMQ-DIN8 斜齒調質齒條 ()(2018/Nov/14 14:28:16)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHTMQ-Q8--.html 品質等級 DIN 8

系列 CHTMQ-DIN8 斜齒精铣齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 18~20°


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.06 mm
GTf /2000 ≦0.08 mm

型號與規格:

CHTMQ01510-Q8 17*17*1000L*M1.5

CHTMQ02010-Q8 25*24*1000L*M2

CHTMQ02020-Q8 25*24*2000L*M2

CHTMQ03010-Q8 30*29*1000L*M3

CHTMQ03020-Q8 30*29*2000L*M3

CHTMQ04010-Q8 40*39*1000L*M4

CHTMQ04020-Q8 40*39*2000L*M4

CHTMQ05010-Q8 49*39*1000L*M5

CHTMQ05020-Q8 49*39*2000L*M5

CHTMQ06010-Q8 59*49*1000L*M6

CHTMQ06020-Q8 59*49*2000L*M6

CHTMQ08010-Q8 79*79*1000L*M8

CHTMQ08020-Q8 79*79*2000L*M8

CHTMQ10010-Q8 99*99*1000L*M10

(2018/Nov/14 14:28:16)]]>
Wed, 14 Nov 2018 14:28:16 +0800
<![CDATA[齒條 CHTMH-DIN9 斜齒硬化齒條 ()(2018/Nov/14 14:32:44)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHTMH-Q10--.html 品質等級 DIN 9

系列 CHTMH-DIN9 斜齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 50~55°
高週波後,側面有黑痕,可另增表面處理(噴砂、磷酸鹽、
表面研磨)以美化表面。

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.15 mm

型號與規格:

CHTMH01510-DIN9 17*17*1000L*M1.5

CHTMH02010-DIN9 24*24*1000L*M2

CHTMH02020-DIN9 24*24*2000L*M2

CHTMH03010-DIN9 29*29*1000L*M3

CHTMH03020-DIN9 29*29*2000L*M3

CHTMH04010-DIN9 39*39*1000L*M4

CHTMH04020-DIN9 39*39*2000L*M4

CHTMH05010-DIN9 49*39*1000L*M5

CHTMH05020-DIN9 49*39*2000L*M5

CHTMH06010-DIN9 59*49*1000L*M6

CHTMH06020-DIN9 59*49*2000L*M6

CHTMH08010-DIN9 79*79*960L*M8

CHTMH08020-DIN9 79*79*1920L*M8

CHTMH10010-DIN9 99*99*1000L*M10

CHTMH12010-DIN9 120*120*1000L*M12

 

(2018/Nov/14 14:32:44)]]>
Wed, 14 Nov 2018 14:32:44 +0800
<![CDATA[導軌齒條 導軌齒條目錄 ()(2018/Apr/27 10:42:47)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Content-of-Guideway-Racks-.html Content of Guideway Rack 導軌齒條目錄 

(2018/Apr/27 10:42:47)]]>
Fri, 27 Apr 2018 10:42:47 +0800
<![CDATA[導軌齒條 導軌齒條型號說明 ()(2018/Apr/27 10:43:31)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Guideway-Rack-Code-Instruction-.html Guideway Rack Code Instruction 

(2018/Apr/27 10:43:31)]]>
Fri, 27 Apr 2018 10:43:31 +0800
<![CDATA[導軌齒條 MSVGH-CP-Q6 直齒V型齒研導軌齒條 ()(2018/Jun/26 08:42:32)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/guidewayracksMSVGHCP.html 系列 MSVGH-CP-Q6 直齒V型齒研導軌齒條
材料 SCM440 (鉻鉬合金鋼)
硬度 HRC 53~58°
硬化處理後六面研磨與齒研

 

MSVGH-CP-Q6 直齒V型齒研導軌齒條

(2018/Jun/26 08:42:32)]]>
Tue, 26 Jun 2018 08:42:32 +0800
<![CDATA[導軌齒條 MNVGH-00-Q6 V型研磨導軌 ()(2018/Jun/26 08:43:32)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/MNVGH-00-.html 系列 MNVGH-00-Q6 V型研磨導軌
材料 SCM440 (鉻鉬合金鋼)
硬度 HRC 53~58°
硬化處理後六面研磨

 

MNVGH-00-Q6 V型研磨導軌

 

(2018/Jun/26 08:43:32)]]>
Tue, 26 Jun 2018 08:43:32 +0800
<![CDATA[導軌齒條 MSTGH-00-Q6 齒研平軌齒條 ()(2018/Jun/26 08:46:06)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/MSTGH-00-Q6--.html 系列 MSTGH-CP-Q6 齒研平軌齒條
材料 SCM440 (鉻鉬合金鋼)
硬度 HRC 53~58°
硬化處理後四面研磨與齒研

 

MSTGH-CP-Q6 齒研平軌齒條

 

(2018/Jun/26 08:46:06)]]>
Tue, 26 Jun 2018 08:46:06 +0800
<![CDATA[導軌齒條 MNTGH-00-Q6 研磨平面導軌 ()(2018/Jun/26 08:47:27)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/MNTGH-00-Q6--.html 系列 MNTGH-00-Q6 研磨平面導軌
材料 SCM440 (鉻鉬合金鋼)
硬度 HRC 53~58°
硬化處理後四面研磨

 MNTGH-00-Q6 研磨平面導軌

 

(2018/Jun/26 08:47:27)]]>
Tue, 26 Jun 2018 08:47:27 +0800
<![CDATA[齒輪 齒輪目錄 ()(2018/Apr/27 11:21:04)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Content-of-Pinions-.html Content of Pinions 齒輪目錄 

(2018/Apr/27 11:21:04)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:21:04 +0800
<![CDATA[齒輪 齒輪型號說明 ()(2018/Apr/27 11:21:28)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Pinions-Code-Instruction-.html Pinions Code Instruction 齒輪型號說明 

(2018/Apr/27 11:21:28)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:21:28 +0800
<![CDATA[齒輪 CSGH-Q6 直齒齒研齒輪 ()(2018/Jun/25 10:49:20)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSGH-Q6--.html 品質等級 DIN 6

系列 CSGH-Q6 直齒齒研齒輪

材料 45C (中碳鋼)

硬度 HRC 50~55°

 

CSGH-Q6-1 直齒齒研齒輪CSGH-Q6-2 直齒齒研齒輪

CSGH-Q6 -3 直齒齒研齒輪CSGH-Q6-4 直齒齒研齒輪

CSGH-Q6-5 直齒齒研齒輪

CSGH-Q6-6 直齒齒研齒輪

 

(2018/Jun/25 10:49:20)]]>
Mon, 25 Jun 2018 10:49:20 +0800
<![CDATA[齒輪 CSGH-Q7 直齒齒研齒輪 ()(2018/Jun/25 10:55:20)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSGH-Q7---.html 品質等級 DIN 7

系列 CSGH-Q7 直齒齒研齒輪

材料 45C (中碳鋼)

硬度 HRC 50~55°

 

CSGH-Q7-1 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-2 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-3 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-4 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-5 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-6 直齒齒研齒輪

 

(2018/Jun/25 10:55:20)]]>
Mon, 25 Jun 2018 10:55:20 +0800
<![CDATA[齒輪 CSM-Q8 直齒齒輪 ()(2018/Jun/25 11:01:37)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSM-Q8---.html 品質等級 DIN 8

系列 CSM-Q8 直齒齒輪

材料 45C (中碳鋼)

 

CSM-Q8-1 直齒齒輪

CSM-Q8-2 直齒齒輪

CSM-Q8-3 直齒齒輪

CQM-Q8-4 直齒齒輪

CSM-Q8-5 直齒齒輪

CSM-Q8-6 直齒齒輪

CSM-Q8-7 直齒齒輪

CSM-Q8-8 直齒齒輪

CSM-Q8-9 直齒齒輪

 

 

(2018/Jun/25 11:01:37)]]>
Mon, 25 Jun 2018 11:01:37 +0800
<![CDATA[齒輪 CSMH-Q10 直齒硬化齒輪 ()(2018/Jun/25 11:02:55)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CSMH-Q10---.html 品質等級 DIN 10

系列 CSMH-Q10 直齒硬化齒輪

材料 45C (中碳鋼)

硬度 HRC 50~55°

 

CSMH-Q10-1 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-2 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-3 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-4 直齒硬化齒輪CSMH-Q10-5 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-6 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-7 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-8 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-9 直齒硬化齒輪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2018/Jun/25 11:02:55)]]>
Mon, 25 Jun 2018 11:02:55 +0800
<![CDATA[齒輪 CHGH-Q6 斜齒齒研齒輪 ()(2018/Jun/25 11:04:25)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHGH-Q6---.html 品質等級 DIN 6

系列 CHGH-Q6 斜齒齒研齒輪

材料 45C (中碳鋼)

左旋角 19°31'42"

硬度 HRC 50~55°

 

CHGH-Q6-1 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q6-2 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q6-3 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q6-4 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q6-5 斜齒齒研齒輪

 

 

 

 

 

(2018/Jun/25 11:04:25)]]>
Mon, 25 Jun 2018 11:04:25 +0800
<![CDATA[齒輪 CHGH-Q7 斜齒齒研齒輪 ()(2018/Jun/25 11:05:37)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHGH-Q7---.html 品質等級 DIN 7

系列 CHGH-Q7 斜齒齒研齒輪

材料 45C (中碳鋼)

左旋角 19°31'42"

硬度 HRC 50~55°

 

CHGH-Q7-1 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q7-2 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q7-3 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q7-4 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q7-5 斜齒齒研齒輪

 

 

(2018/Jun/25 11:05:37)]]>
Mon, 25 Jun 2018 11:05:37 +0800
<![CDATA[齒輪 CHM-Q8 斜齒齒輪 ()(2018/Jun/25 11:06:56)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHM-Q8---.html 品質等級 DIN 8

系列 CHM-Q8 斜齒齒輪

材料 45C (中碳鋼)

左旋角 19°31'42"

 

CHM-Q8-1 斜齒齒輪

CHM-Q8-2 斜齒齒輪CHM-Q8-3 斜齒齒輪

CHM-Q8-4 斜齒齒輪

CHM-Q8-5 斜齒齒輪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2018/Jun/25 11:06:56)]]>
Mon, 25 Jun 2018 11:06:56 +0800
<![CDATA[齒輪 CHMH-Q10 斜齒硬化齒輪 ()(2018/Jun/25 11:08:17)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHMH-Q10---.html 品質等級 DIN 10

系列 CHMH-Q10 斜齒硬化齒輪

材料 45C (中碳鋼)

左旋角 19°31'42"

硬度 HRC 50~55°

 

CHMH-Q10-1 斜齒硬化齒輪

CHMH-Q10-2 斜齒硬化齒輪

CHMH-Q10-3 斜齒硬化齒輪

CHMH-Q10-4 斜齒硬化齒輪

CHMH-Q10-5 斜齒硬化齒輪

 

 

 

 

 

(2018/Jun/25 11:08:17)]]>
Mon, 25 Jun 2018 11:08:17 +0800
<![CDATA[齒輪 MHFGH-Q6 斜齒法蘭齒研齒輪 ()(2018/Apr/27 11:01:45)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/MHFGH-Q6--.html MHFGH-Q6 斜齒法蘭齒研齒輪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2018/Apr/27 11:01:45)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:01:45 +0800
<![CDATA[齒輪 CHGH-Q5 斜齒齒研齒輪 ()(2018/Aug/28 15:16:55)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/CHGH-Q5--.html 品質等級 DIN 5

系列 CHGH-Q5 斜齒齒研齒輪

材料 45C (中碳鋼)

左旋角 19°31'42"

硬度 HRC 50~55°

 

CHGH-Q5 1

CHGH-Q5 2

CHGH-Q5 3

CHGH-Q5 4

CHGH-Q5 5

 

 

(2018/Aug/28 15:16:55)]]>
Tue, 28 Aug 2018 15:16:55 +0800
<![CDATA[滾輪 滾輪目錄 ()(2018/Apr/27 11:21:46)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Content-of-Rollers-.html Content of Rollers 滾輪目錄 

(2018/Apr/27 11:21:46)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:21:46 +0800
<![CDATA[滾輪 滾輪型號說明 ()(2018/Apr/27 11:22:07)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Roller-Code-Instruction-.html Roller Code Instruction 滾輪型號說明 

(2018/Apr/27 11:22:07)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:22:07 +0800
<![CDATA[滾輪 UV 導軌滾輪 ()(2018/Jun/26 09:11:42)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/vtyperoller.html 系列 UV 導軌滾輪
材料 SUJ2 (100Cr6)
心軸外徑 15, 20, 25, 35
偏心量 Y=1 mm, N=0 mm

 

UV 導軌滾輪

(2018/Jun/26 09:11:42)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:11:42 +0800
<![CDATA[滾輪 UR 平軌滾輪 ()(2018/Jun/26 09:12:13)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/UR-.html 系列 UR 平軌滾輪
材料 SUJ2 (100Cr6)
心軸外徑 15, 20, 25, 35
偏心量 Y=1 mm, N=0 mm

 

UR 平軌滾輪

(2018/Jun/26 09:12:13)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:12:13 +0800
<![CDATA[行星減速機 行星減速機目錄 ()(2018/Apr/27 11:22:23)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Content-of-Planetary-Reducer-.html Content of Planetary Reducer 

(2018/Apr/27 11:22:23)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:22:23 +0800
<![CDATA[行星減速機 行星減速機型號說明 ()(2018/Apr/27 11:22:47)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Planetary-Reducer-Code-Instruction-.html Planetary Reducer Code Instruction 

(2018/Apr/27 11:22:47)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:22:47 +0800
<![CDATA[行星減速機 行星減速機產品優勢 ()(2018/Apr/27 11:23:05)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Product-Advantage-.html Product Advantage 產品優勢 

(2018/Apr/27 11:23:05)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:23:05 +0800
<![CDATA[行星減速機 SR直齒標準型行星減速機 ()(2018/Apr/26 10:49:18)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SR--.html SR直齒標準型行星減速機

減速比:

單節式 L1: 3, 4, 5, 7, 10

雙節式 L2: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100

背隙等級:

標準背隙 P2: L1 ≤ 8 弧分, L2 ≤ 12 弧分


 

SR 行星減速機性能資料

SR L1 Ratio 3~10

SR L2 Ratio 15~100

(2018/Apr/26 10:49:18)]]>
Thu, 26 Apr 2018 10:49:18 +0800
<![CDATA[行星減速機 SCR直齒圓型行星減速機 ()(2018/Apr/26 10:27:01)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SCR---.html SCR直齒圓型行星減速機

減速比:

單節式 L1: 3, 4, 5, 7, 10

雙節式 L2: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100

背隙等級:

標準背隙 P2: L1 ≤ 8 弧分, L2 ≤ 12 弧分

 

SCR 行星減速機性能資料

SCR L1 Ratio 3~10

SCR L2 Ratio 15~100

(2018/Apr/26 10:27:01)]]>
Thu, 26 Apr 2018 10:27:01 +0800
<![CDATA[行星減速機 HR斜齒標準型行星減速機 ()(2018/Apr/26 10:32:47)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/HR--.html HR斜齒標準型行星減速機

減速比:

單節式 L1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

雙節式 L2: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

背隙等級:

極精密背隙 PS: L1 ≤ 1 弧分, L2 ≤ 3 弧分
超精密背隙 P0: L1 ≤ 3 弧分, L2 ≤ 5 弧分
精密背隙    P1: L1 ≤ 5 弧分, L2 ≤ 7 弧分

 

HR 行星減速機性能資料

HR L1 Ratio 3~10

 

 

HR L2 Ratio 15~100

(2018/Apr/26 10:32:47)]]>
Thu, 26 Apr 2018 10:32:47 +0800
<![CDATA[行星減速機 HER斜齒經濟型行星減速機 ()(2018/Apr/26 10:40:18)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/HER--.html HER斜齒經濟型行星減速機

減速比:

單節式 L1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

雙節式 L2: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

背隙等級:

標準背隙 P2: L1 ≤ 8 弧分, L2 ≤ 12 弧分

 

HER 行星減速機性能資料

HER L1 Ratio 3~10

HER L2 Ratio 15~100

(2018/Apr/26 10:40:18)]]>
Thu, 26 Apr 2018 10:40:18 +0800
<![CDATA[行星減速機 HSR斜齒高鋼性行星減速機 ()(2018/Apr/26 10:47:16)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/HSR--.html HSR斜齒高鋼性行星減速機

減速比:

單節式 L1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

雙節式 L2: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

背隙等級:

極精密背隙 PS: L1 ≤ 1 弧分, L2 ≤ 3 弧分 
超精密背隙 P0: L1 ≤ 3 弧分, L2 ≤ 5 弧分
精密背隙    P1: L1 ≤ 5 弧分, L2 ≤ 7 弧分
標準背隙    P2: L1 ≤ 7 弧分, L2 ≤ 9 弧分

 

HSR行星減速機性能資料

HSR L1斜齒高鋼性減速機

HSR L2 斜齒高鋼性減速機

(2018/Apr/26 10:47:16)]]>
Thu, 26 Apr 2018 10:47:16 +0800
<![CDATA[行星減速機 HCR斜齒圓型行星減速機 ()(2018/Apr/26 10:53:07)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/HCR--.html HCR斜齒圓型行星減速機

減速比:

單節式 L1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

雙節式 L2: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

背隙等級:

標準背隙 P2: L1 ≤ 8 弧分, L2 ≤ 12 弧分

 

HCR行星減速機性能資料

HCR L1 斜齒圓型減速機

HCR L2 斜齒圓型減速機

 

 

(2018/Apr/26 10:53:07)]]>
Thu, 26 Apr 2018 10:53:07 +0800
<![CDATA[行星減速機 HDR斜齒盤型行星減速機 ()(2018/Apr/26 10:56:06)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/HDR--.html HDR斜齒盤型行星減速機

減速比:

單節式 L1: 4, 5, 7, 10

雙節式 L2: 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100

背隙等級:

極精密背隙 PS: L1 ≤ 1 弧分, L2 ≤ 3 弧分 
超精密背隙 P0: L1 ≤ 3 弧分, L2 ≤ 5 弧分
精密背隙    P1: L1 ≤ 5 弧分, L2 ≤ 7 弧分
標準背隙    P2: L1 ≤ 7 弧分, L2 ≤ 9 弧分

 

HDR 行星減速機性能資料

HDR L1 斜齒盤型減速機

HDR L2 斜齒盤型減速機

 

 

(2018/Apr/26 10:56:06)]]>
Thu, 26 Apr 2018 10:56:06 +0800
<![CDATA[消隙減速機 消隙減速機目錄 ()(2018/Apr/27 11:23:22)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Content-of-Backlash-Free-Reducer-.html Content of Backlash Free Reducer 

(2018/Apr/27 11:23:22)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:23:22 +0800
<![CDATA[消隙減速機 消隙減速機型號說明 ()(2018/Apr/27 11:23:43)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/Backlash-Free-Reducer-Code-Instruction-.html Backlash Free Reducer Code Instruction 

(2018/Apr/27 11:23:43)]]>
Fri, 27 Apr 2018 11:23:43 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-3AX系列 消隙減速機 ()(2018/Jun/26 09:49:28)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SC-3AX--SC-3AS--SC-3AH.html SC-3AX系列 消隙減速機
模數 3
齒型 直齒/ 斜齒 左旋角
減速比 27
最大輸出轉速 3000 RPM
最大輸出轉矩 800 Nm
 

SC-3AX 消隙減速機

(2018/Jun/26 09:49:28)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:49:28 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-4FX系列 消隙減速機 ()(2018/Jun/26 09:48:40)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SC-4FX-.html SC-4FX系列 消隙減速機
模數 4
齒型 直齒/ 斜齒 左旋角
減速比 27
最大輸出轉速 3000 RPM
最大輸出轉矩 1000 Nm

 

SC-4FX 消隙減速機

 

(2018/Jun/26 09:48:40)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:48:40 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-5FX系列 消隙減速機 ()(2018/Jun/26 09:51:59)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SC-5FX-.html SC-5FX系列 消隙減速機
模數 5
齒型 直齒/ 斜齒 左旋角
減速比 27
最大輸出轉速 3000 RPM
最大輸出轉矩 1200 Nm

 

SC-5FX 消隙減速機

 

(2018/Jun/26 09:51:59)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:51:59 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-6FX系列 消隙減速機 ()(2018/Jun/26 09:54:35)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SC-6FX-.html SC-6FX系列 消隙減速機
模數 6
齒型 直齒/ 斜齒 左旋角
減速比 47
最大輸出轉速 3000 RPM
最大輸出轉矩 3000 Nm

 

SC-6FX 消隙減速機

 

(2018/Jun/26 09:54:35)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:54:35 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-6AX系列 消隙減速機 ()(2018/Jun/26 09:56:40)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SC-6AX-.html SC-6AX系列 消隙減速機
模數 6
齒型 直齒/ 斜齒 左旋角
減速比 47
最大輸出轉速 3000 RPM
最大輸出轉矩 3000 Nm

 

SC-6AX 消隙減速機

 

(2018/Jun/26 09:56:40)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:56:40 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-8AX系列 消隙減速機 ()(2018/Jun/26 09:58:31)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SC-8AX-.html SC-8AX系列 消隙減速機
模數 8
齒型 直齒/ 斜齒 左旋角
減速比 47
最大輸出轉速 3000 RPM
最大輸出轉矩 5000 Nm

 

SC-8AX 消隙減速機

 

(2018/Jun/26 09:58:31)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:58:31 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-8FX系列 消隙減速機 ()(2018/Jun/26 09:59:50)]]> http://www.yycdrives.com/chinese/SC-8FX-.html SC-8FX系列 消隙減速機
模數 8
齒型 直齒/ 斜齒 左旋角
減速比 47
最大輸出轉速 3000 RPM
最大輸出轉矩 5000 Nm

 

SC-8FX 消隙減速機

 

(2018/Jun/26 09:59:50)]]>
Tue, 26 Jun 2018 09:59:50 +0800